استنتاج فازی

استنتاج فازی

چرا منطق فازی؟

سئوالی که ذهن اکثر محققان روش تحقیق کمی را به خود درگیر کرده است این است که چرا ما باید از استنتاج فازی یا منطق فازی در سیستم تصمیم یار استفاده نمائیم. تصمیم یار با استفاده از استنتاج فازی  برای مقابلهٔ مؤثر با پیچیدگی روزافزون و حل مسائل جدید استفاده می گردد. هدف اصلی آن ست که، رایانه‌ها بتوانند مسائل و مشکلات بسیار پیچیدهٔ علمی را با همان سهولت حل و فصل کنند که ذهن انسان قادر به ادراک و اخذ تصمیمات مناسب است.

در جهان واقعیات، بسیاری از مفاهیم را آدمی به صورت فازی درک می‌کند و به کار می‌بندد. به عنوان نمونه، هر چند کلمات و مفاهیمی همچون گرم، سرد و نظائر این‌ها به عدد خاص و دقیقی اشاره ندارند، اما ذهن انسان با سرعت همه را می‌فهمد. این، در حالی ست که ماشین فقط اعداد را می‌فهمد و اهل دقّت است. قوانین علمی گذشته در فیزیک نیوتونی بر اساس منطق قدیم استوار گردیده‌اند. در منطق قدیم فقط دو حالت داریم: سفید و سیاه. ولیکن امروزه سیستم تصمیم یار باعث شده است که به مسائل به شکل منطق فازی نگریسته شود.

متغیرهای کیفی و کمی

متغیرها در طبیعت یا در محاسبات بر دو نوعند. ارزش‌های کمی که می‌توان با یک عدد معین بیان نمود و ارزش‌های کیفی که براساس یک ویژگی بیان می‌شود. این دو ارزش قابل تبدیل‌اند. مثلاً در مورد قد افراد، اگر آن‌ها را با ارزش عددی اندازه‌گیری نماییم و حد آستانه ۱۸۰ سانتی‌متر برای بلندی قد مدنظر باشد، تمامی افراد زیر ۱۸۰ سانتی‌متر براساس منطق قدیم قد کوتاه‌اند. حتی اگر قد فرد ۱۷۹ سانتی‌متر باشد؛ ولی در مجموعه فازی هر یک از این صفات براساس تابع عضویت تعریف و بین صفر تا یک ارزشگذاری می‌شود.

از آن جا که ذهن ما با منطق دیگری کارهایش را انجام می‌دهد و تصمیماتش را اتّخاذ می‌کند، جهت شروع، ایجاد و ابداع منطق‌های تازه و چندارزشی مورد نیاز است که منطق فازی یکی از آن‌ها می‌باشد.

مطالعه مقالات حوزه ی استنتاج فازی و منطق فازی پیشنهاد می گردد.

جهت سفارش تحلیل استنتاج فازی با نرم افزار متلب پیام بدهید. (به برگه تماس با ما مراجعه شود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط