article

طرح درس

معلمان گرامی که در دوره ی طراحی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده اند ، فایل های نمونه ی طرح درس تا 48 ساعت در سایت قابل دسترسی ست. موفق باشید طراحی آموزشی جزوه-12-05-1402 01-طرح درس 02-طرح درس 03-طرح درس 04-طرح درس 05-طرح درس 06-طرح درس 07-طرح درس 08-طرح درس 09-طرح درس 10-طرح درس 11-طرح […]

article

تفاوت مغزها

شما راست مغز هستید یا چپ مغز؟ در این پست می خواهیم به تفاوت مغزها اشاره کنیم. مغز ارگان حیاتی سیستم عصبی مرکزی است. این ارگان پیچیده متشکل از میلیاردها نورون به هم پیوسته است. شناخت از تفاوت مغزها در روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دو نیمه جانبی مغز که به عنوان نیمکره چپ […]