article

تفاوت مغزها

شما راست مغز هستید یا چپ مغز؟ در این پست می خواهیم به تفاوت مغزها اشاره کنیم. مغز ارگان حیاتی سیستم عصبی مرکزی است. این ارگان پیچیده متشکل از میلیاردها نورون به هم پیوسته است. شناخت از تفاوت مغزها در روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دو نیمه جانبی مغز که به عنوان نیمکره چپ […]

article

نقطه سقوط آدمها

  نقطه ی سقوط ما آدمها از زمانی شروع شد که فکر کردیم فاضل شده ایم و همه چی دان و متخصص در حوزه ی خودمان. معلم و استاد تا واپسین لحظات زندگیشان هنوز دانشجو هستند،جوینده ی راه درست و حقیقت . البته حقیقتی که کاش دروغ نباشد… امروز ترم آموزش مجازی دانشگاه ها تمام […]