کارآفرینی اجتماعی رهیافتی­ نو در سیاست­گذاری نظام آموزش (محبوبه منتظرعطایی)

کارآفرینی اجتماعی رهیافتی­ نو در سیاست­گذاری نظام آموزش (محبوبه منتظرعطایی)

کارآفرینی اجتماعی از مباحث بسیار مهم در نظام آموزش می باشد. امروزه تنوع و تغییرات سریع محیطی موجب شده تا اهمیت سرمایه هایی نظیر سرمایه انسانی که بتواند به خلق ثروت منجر شود افزایش یابد. کارآفرینی اجتماعی می تواند با راهبردهای مالی بهینه، مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، بیکاری پنهان را از میان ببرد.

پژوهش حاضر با هدف کارآفرینی اجتماعی رهیافتی نو در فرایند سیاست گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. روش پژوهش، روش اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) بوده است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است.

نمونه آماری در بخش کیفی،12 نفراز اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند. روش نمونه گیری در بخش کیفی گلوله برفی بوده است .

روش نمونه گیری در قسمت کمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 190 نفر بوده اند. روش نمونه گیری در بخش کمی روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم دانشکده ها انتخاب شدند. روش تجزيه و تحليل داده‏ های مصاحبه در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی آزمون تی تک نمونه انتخاب شده است.

یافته های پژوهش­ در بخش ­کیفی شامل 44 کد باز،12 مولفه فرعی و 5 مولفه اصلی بدست آمد. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که تمامی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بالاتر از حد متوسط می باشد.

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط