کارگاه روش تحقیق تحلیل محتوا

کارگاه روش تحقیق تحلیل محتوا

تحلیل محتوا و یا تحلیل محتوای پیام در کارگاهی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی آشنا شدند. به منظور آشنایی بیشتر به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید.

فرآیند تحلیل محتوا

در ابتدا، محتوای پیامی که بایستی مورد تحلیل قرار گیرد، تعریف و تحدید می‌شود. محتوای مساله در تحلیل محتوای کیفی، موضوعی است که در متن مورد بررسی به دنبال آن می‌گردیم. در این راستا تلاش می‌شود تا واحد های تحلیل محتوا مشخص شود. در تحلیل محتوا، دو دسته واحد داریم: واحد های محتوا و واحد های تحقیق.

واحدهای محتوا عناصری هستند که به طور خاص به معنی و تحلیل محتوا مربوط می‌شوند و بیانگر عناصری هستند که به طور مستقل از تحقیق و اغلب به وسیله تولید کننده محتوا تعریف می‌شوند و یا به عنوان تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار می گیرند.

کریپندورف این واحد ها را به رغم تفاوت کارکردی که دارند، به پنج دسته تقسیم می‌کند:

  • واحد های عینی، که آنقدر بدیهی می نمایند که به سختی درخور توجه اند؛ مانند گزارش مالی، شماره روزنامه، نامه و…
  • واحد های نحوی و خبرها، نظیر مطالب خبری در پخش یا نماهای تدوین در فیلم و…
  • واحد های اشاره، که می تواند بر حسب اشیاء، رویدادها، اشخاص، کنش ها، کشورها یا آرای مورد اشاره تعریف شود. هر عبارتی که به نوعی دلالت بر موضوع مورد نظر داشته باشد، خواه یک کلمه یا چند کلمه، و خواه مستقیم یا غیر مستقیم، یک واحد محسوب می‌شود.
  • واحد های گزاره ای، گزاره ای در رابطه با موضوع است که می تواند به اجزای خاص و تعیین شده ای شکسته شود. به عنوان مثال، اوزگود همه گزاره ها را به دوشکل زیر بیان می‌کند:
  • واحد های موضوعی در تحلیل محتوای کیفی، بر حسب تطابق و تناظرشان با تعریف ساختاری محتوای داستان، بیان یا تفسیر مشخص می‌شوند و تمایز آنها از هم بر مبنای مفهومی صورت می‌گیرد و بر حسب برخورداری از ویژگیهای ساختاری مطلوب در تقابل با بخش باقیمانده مطالب بی ربط قرار می‌گیرند.

سرفصل کارگاه

سرفصل کارگاه تحلیل محتوا به صورت موارد ذیل است

  • انواع روش تحقیق کیفی
  • تمایزات روش های پژوهش کمی باروش های کیفی
  • ثبت داده های متن، مصاحبه
  • اجرای یک نمونه عملیاتی در پژوهش
  • روایی و پایایی در تحقیقات کیفی

زمان : 19 دی ماه 1397 ساعت 8 الی 12

مکان : دانشگاه فردوسی مشهد

مخاطبین : دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم انسانی ، علوم تربیتی با گرایش های مدیریت دولتی، آموزشی و بازرگانی و علاقه مندان به تجزیه و تحلیل داده های آماری و تدوین فصل چهارم پایان نامه ارشد و رساله

با خواندن روش تحقیق در این سایت ، روش تحقیق مقالات خود را مشخص کنید. به دیگر مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط