article

استنتاج فازی

چرا منطق فازی؟ سئوالی که ذهن اکثر محققان روش تحقیق کمی را به خود درگیر کرده است این است که چرا ما باید از استنتاج فازی یا منطق فازی در سیستم تصمیم یار استفاده نمائیم. تصمیم یار با استفاده از استنتاج فازی  برای مقابلهٔ مؤثر با پیچیدگی روزافزون و حل مسائل جدید استفاده می گردد. […]

article

انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

و اما انتخاب موضوع پایان نامه درخصوص انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حتما فیلم ذیل را مشاهده فرمائید انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد از جمله مباحث بسیار مهم در نگارش پروپوزال می باشد. انتخاب موضوع مناسب می تواند دانشجو را از گمراهی و سردرگمی که به علت حجم مطالب زیاد به وجود آمده […]

article

پدیدارشناسی روش تحقیق کیفی محبوب محققان

پدیدارشناسی پدیدارشناسی نوعی روش تحقیق کیفی است که معادل لاتین فنومنولوژی به معنای شناخت است. این تفکر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط ادموند هوسرل مطرح شده است. هدف روش تحقیق پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چطور پدیده انسانی در آگاهی و در شناخت تجربه می شود. فنومولوژی نوعی روش تحقیق کیفی محسوب […]

article

روش تحقیق کمی و کیفی

کتاب روش تحقیق کمی و کیفی، تالیف آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم دکتر محبوبه منتظرعطایی توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، به چاپ دوم رسید. در پیشگفتار این کتاب می خوانیم که امروزه علم را مترادف پژوهش مي دانند و آن را رويكردي منظم براي حل مسائل تعريف مي كنند. اگر تحقيق را […]

article

دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

تحقیقات بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی ، تحقیق و توسعه (سرمد، بازرگان و حجازی،1393، 79). تحقيقات بنيادى هدف اساسی تحقیقات بنیادی، آزمون نظریه ها،تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است . تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آن ها […]

article

روش تحقیق پدیدارشناسانه

بنیان های نظری و راهبردهای عملی  دیدگاههای نظری چندی وجود دارند که با توجه به ماهیتی که برای انسان قائلند ،در تحقیقات اجتماعی بیشتر گرایش به انجام تحقیقات کیفی دارند . این دیدگاههای نظری از جمله شامل کنش متقابل نمادی ،پدیدار شناسی و مردم روش می باشند که انسانها را به عنوان عاملینی دارای اندیشه […]

article

مفاهیم روش تحقیق

تفاوت بین نظریه و فرضیه (قسمت اول)فرضیه، حدس و گمان زیرکانه ای است که در صورت تایید می تواند به نظریه یا بخشی از یک نظریه تبدیل شود.به عبارتی فرضیه با تحقیق علمی شروع می شود، ولیکن نظریه مجموعه ای از اصول، قوانین و فرضیه های تایید شده است.تحقیق و نظریهنظریه، همیشه به صورت واقعی […]