به سایت دکتر محبوبه منتظرعطایی خوش آمدید

آخرین مقالاتSorry, no posts matched your criteria.

خدمات مابا مشاوره از متخصصان این مجموعه ، بهترین خودتان باشید. 

آموزش روش تحقیق
روش تحقیق را با لایه های پیاز پژوهش از نظر ساندرز و همکاران (2009) و دانایی فرد و همکاران (1393) بیاموزید
آموزش نرم افزار
کلیه نرم افزارهای علوم انسانی ، اجتماعی از جمله نرم افزارهای واریانس محور و کوواریانس محور در این مجموعه آموزش داده می شود.
تحلیل داده ها
تحلیل داده های کمی و کیفی در کمترین زمان توسط این مجموعه صورت می گیرد.
دعوت به همکاری
از کلیه علاقه مندان به پژوهش ، این مجموعه با افتخار دعوت به همکاری می نماید.

محصولات