به سایت دکتر محبوبه منتظرعطایی خوش آمدید

آخرین مقالاتarticle

کارگاه معادلات ساختاری با لیزرل (برگزار شده)

در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش های کواریانس محور آشنا خواهند شد. به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. مراحل مدل معادلات ساختاری شامل فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس شامل یک سری گام­ هایی است که به محقق توصیه می­شود که حتما به صورت متوالی این گام­ها […]

article

کارگاه روش تحقیق تحلیل محتوا

تحلیل محتوا و یا تحلیل محتوای پیام در کارگاهی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی آشنا شدند. به منظور آشنایی بیشتر به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. فرآیند تحلیل محتوا در ابتدا، محتوای پیامی که بایستی مورد […]

article

کارگاه معادلات ساختاری با ایموس (برگزار شده)

معادلات ساختاری معادلات ساختاری مبتنی بر روش های کواریانس محور، به دانشجویان در جهت نگارش مقاله کمک میکند. به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. مراحل مدل معادلات ساختاری شامل فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس شامل یک سری گام­ هایی است که به محقق توصیه می­شود که حتما به صورت متوالی این گام­ها را انجام […]

article

بمناسبت روز معلم

و اما دانایی ، توانایی ست به بهانه ی بزرگداشت روز معلم، به قول مولاناجان، خاتم ملک سلیمان ست علم، جمله عالم ، صورت و جان است علم. سرفرودم به همه ی آن اساتیدی که برایم میراث فرهنگ بودند و علم و هنر. همه ی آن کسانی که در محضرشان آموختم الفبای زنــــــدگی را. صبر […]

article

مدیریت ارتباط با کارمندان بدقلق

کارمندان بدقلق کارمندان بدقلق، کارمندانی هستند که باعث دردسر مدیران سازمان می شوند و بایستی مدیریت شوند. کارمندی با عصبانیت وارد دفتر کار شما می شود و از معاون جدید شکایت می کند. او به شدت برافروخته است. شما نمی دانید چطور می توانید کمکش کنید. تمایل بسیاری از مدیران این است که شتابزده وارد […]

article

آزمونهاي ناپارامتريک

آزمون من ويتنی (Mann-Whithney) آزمون من ويتنی يك آزمون مقايسه اي براي مقايسه وضعيت دو گروه مستقل است. وقتي داده هاي به صورت كيفي ترتيبی باشند از اين آزمون كه يك آزمون غير پارامتري است استفاده می کنیم. این آزمون معادل آزمون تی دو نمونه مستقل t است، استفاده كرد. در اين حال از آزمون […]

article

آزمون فيشر – آزمون اف، آزمون F يا تجزيه واريانس (ANOVA)

اين آزمون تعميم يافته آزمون t است و براي ارزيابي يكسان بودن يا يكسان نبودن دو جامعه و يا چند جامعه به كار برده مي‌شود. در اين آزمون واريانس كل جامعه به عوامل اوليه آن تجزيه مي‌شود. به همين دليل به آن آزمون آناليز واريانس یا آنوا (ANOVA) نيز مي‌گويند. وقتي بخواهيم بجاي دو جامعه، همقوارگي […]

article

روش تحقیق پدیدارشناسانه

بنیان های نظری و راهبردهای عملی  دیدگاههای نظری چندی وجود دارند که با توجه به ماهیتی که برای انسان قائلند ،در تحقیقات اجتماعی بیشتر گرایش به انجام تحقیقات کیفی دارند . این دیدگاههای نظری از جمله شامل کنش متقابل نمادی ،پدیدار شناسی و مردم روش می باشند که انسانها را به عنوان عاملینی دارای اندیشه […]

article

مفاهیم روش تحقیق

تفاوت بین نظریه و فرضیه (قسمت اول)فرضیه، حدس و گمان زیرکانه ای است که در صورت تایید می تواند به نظریه یا بخشی از یک نظریه تبدیل شود.به عبارتی فرضیه با تحقیق علمی شروع می شود، ولیکن نظریه مجموعه ای از اصول، قوانین و فرضیه های تایید شده است.تحقیق و نظریهنظریه، همیشه به صورت واقعی […]

خدمات مابا مشاوره از متخصصان این مجموعه ، بهترین خودتان باشید. 

آموزش روش تحقیق
روش تحقیق را با لایه های پیاز پژوهش از نظر ساندرز و همکاران (2009) و دانایی فرد و همکاران (1393) بیاموزید
آموزش نرم افزار
کلیه نرم افزارهای علوم انسانی ، اجتماعی از جمله نرم افزارهای واریانس محور و کوواریانس محور در این مجموعه آموزش داده می شود.
تحلیل داده ها
تحلیل داده های کمی و کیفی در کمترین زمان توسط این مجموعه صورت می گیرد.
دعوت به همکاری
از کلیه علاقه مندان به پژوهش ، این مجموعه با افتخار دعوت به همکاری می نماید.

محصولات