article

پدیدارشناسی روش تحقیق کیفی محبوب محققان

پدیدارشناسی پدیدارشناسی نوعی روش تحقیق کیفی است که معادل لاتین فنومنولوژی به معنای شناخت است. این تفکر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط ادموند هوسرل مطرح شده است. هدف روش تحقیق پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چطور پدیده انسانی در آگاهی و در شناخت تجربه می شود. فنومولوژی نوعی روش تحقیق کیفی محسوب […]

article

روش تحقیق کمی و کیفی

کتاب روش تحقیق کمی و کیفی، تالیف آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم دکتر محبوبه منتظرعطایی توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، به چاپ دوم رسید. در پیشگفتار این کتاب می خوانیم که امروزه علم را مترادف پژوهش مي دانند و آن را رويكردي منظم براي حل مسائل تعريف مي كنند. اگر تحقيق را […]

article

کارآفرینی اجتماعی رهیافتی­ نو در سیاست­گذاری نظام آموزش (محبوبه منتظرعطایی)

کارآفرینی اجتماعی از مباحث بسیار مهم در نظام آموزش می باشد. امروزه تنوع و تغییرات سریع محیطی موجب شده تا اهمیت سرمایه هایی نظیر سرمایه انسانی که بتواند به خلق ثروت منجر شود افزایش یابد. کارآفرینی اجتماعی می تواند با راهبردهای مالی بهینه، مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، بیکاری پنهان را از میان ببرد. پژوهش حاضر […]

article

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بانک (محمدرضا ذبیحی، محبوبه منتظرعطایی و علی سعیدی)

امروزه سازمان ها در تلاش هستند که در صحنه جهانی رقابت نمایند. از این رو با وجود رقباي زیاد ، سازمان ها در تلاشند که انتظارات مشتریان را برآورده سازند. تحقیقات نشان می دهند که زمانی که کار کنان از شغل خود رضایت دارند می توانند با مشتریان تعامل خوب داشته باشند. از این رو […]

article

ارائه مدل عقلانیت در سیاست گذاری نظامِ آموزش(محبوبه منتظرعطایی)

سیاستگذاری پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عقلانیت در سیاستگذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. روش پژوهش در این تحقیق، روش دلفی می باشد. یافته های تحقیق نشان داد عقلانیت اقتصادی بعنوان بیشترین اهمیت و عقلانیت قانونی با کمترین ضریب اهمیت بدست آمده است. مولفه های شناسایی شده برای سیاستگذاری در نظام […]

article

بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی (نویسندگان: محبوبه منتظرعطایی و مرضیه زینت بخش)

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بین ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی و رفتار شهروندی انجام گردیده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع متوسطه دوره اول منطقه تبادکان که تعداد 140 نفر می باشند در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین ادراک […]

article

کارگاه معادلات ساختاری با لیزرل (برگزار شده)

در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش های کواریانس محور آشنا خواهند شد. به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. مراحل مدل معادلات ساختاری شامل فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس شامل یک سری گام­ هایی است که به محقق توصیه می­شود که حتما به صورت متوالی این گام­ها […]

article

کارگاه روش تحقیق تحلیل محتوا

تحلیل محتوا و یا تحلیل محتوای پیام در کارگاهی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگاه ، دانشجویان فرهیخته با روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی آشنا شدند. به منظور آشنایی بیشتر به مقالات محبوبه منتظرعطایی مراجعه کنید. فرآیند تحلیل محتوا در ابتدا، محتوای پیامی که بایستی مورد […]