article

در ستایش غم

اما من با خودم می اندیشم که کاش شادی را در نیندازیم با غم. شادی، عدم غم نیست، شادی، کنار آمدن با غم است.دعوت کردن رسمی است از غم که بیاید با ما، باشد با ما، خودمانی شود، معاشرت کند، معرفی اش کنیم به دوستانمان: “دوستان، غمِ من؛ غمِ من، دوستان”. و بعد موسیقی گوش […]

article

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

باید بلند شویم و بایستیم، این دنیا ارزش متوقف شدن و غصه خوردن ندارد. باید حالمان را خوب کنیم، نفسی عمیق بکشیم، سرمان را بالا بگیریم و دوباره بــرای هدف‌ها و مقصدهامان بجنگیم. زندگی دریاست و ما میان پیچ و تاب آن شناوریم و ناگزیریم که تحت هر شرایط دست و پایی بزنیم و امیدوار […]

article

نقطه سقوط آدمها

  نقطه ی سقوط ما آدمها از زمانی شروع شد که فکر کردیم فاضل شده ایم و همه چی دان و متخصص در حوزه ی خودمان. معلم و استاد تا واپسین لحظات زندگیشان هنوز دانشجو هستند،جوینده ی راه درست و حقیقت . البته حقیقتی که کاش دروغ نباشد… امروز ترم آموزش مجازی دانشگاه ها تمام […]

article

بمناسبت روز معلم

و اما دانایی ، توانایی ست به بهانه ی بزرگداشت روز معلم، به قول مولاناجان، خاتم ملک سلیمان ست علم، جمله عالم ، صورت و جان است علم. سرفرودم به همه ی آن اساتیدی که برایم میراث فرهنگ بودند و علم و هنر. همه ی آن کسانی که در محضرشان آموختم الفبای زنــــــدگی را. صبر […]