تفاوت مغزها

شما راست مغز هستید یا چپ مغز؟

در این پست می خواهیم به تفاوت مغزها اشاره کنیم. مغز ارگان حیاتی سیستم عصبی مرکزی است. این ارگان پیچیده متشکل از میلیاردها نورون به هم پیوسته است. شناخت از تفاوت مغزها در روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دو نیمه جانبی مغز که به عنوان نیمکره چپ و نیمکره راست نیز شناخته می‌شوند دارای سلول‌های عصبی هستند که برای عملکردهای مختلف بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. نیمکره چپ مغز وظیفه شناختی مانند گفتار و زبان را بر عهده دارد. نیمکره راست مغز بیشتر روی خلاقیت و تشخیص چهره کار می‌کند. اگرچه عملکردهای مغز بر اساس نیمکره‌های آن تقسیم می‌شوند و حتی عملکردهای خاصی نیز برای اجرای آن‌ها لازم است، اما باز هم هر عملکرد به کل مغز نیاز دارد. اگرچه جنبه تحلیلی برخی از انواع شخصیت‌ها نسبت به جنبه هنری آن‌ها بیشتر است، اما در هر صورت مغز بصورت كلی استفاده می‌شود. بسیاری از افراد، ممکن است همزمان هم منطقی و هم خلاق باشند.

فرد یا می‌تواند راست مغز باشد یا چپ مغز. یعنی یک طرف مغز غالب است. افراد چپ مغز از نظر ماهیت روشمند و تحلیلی هستند. افراد راست مغز خلاق و هنری هستند. نظریه چپ مغز و راست مغز در دهه 1960 توسط یک روانشناس به نام راجر دبلیو اسپری مطرح شد. در ذیل ویژگی های مربوط به افراد چپ مغز و راست مغز آمده است.

1-ویژگی های مربوط به افراد چپ مغز

این نوع از مغز یک مغز تحلیلی می باشد . افراد چپ مغز عموماً هدفمند ، منظم و دارای فکر انتقادی هستند و ویژگی های زیر در ذهن آن ها وجود خواهد داشت:

 • درک مطلب و زبان بسیار قدرتمند
 • پرحرف
 • قدرت سازماندهی
 • منظم
 • تحلیلی
 • با استعداد
 • خلاق
 • مستعد در یادگیری زبان

2- ویژگی های افراد راست مغز

افراد راست مغز جزء افرادی هستند که خلاقیت بالایی دارند . الگو های فکری در آن ها به احساسات وابسته است. این افراد انسان های خوب و فیلسوفی هستند. بعضی از ویژگی های کلیدی این افراد شامل موارد زیر است:

 • دیداری
 • رک
 • هنری
 • تصمیمات ناگهانی
 • شهودی
 • خیال باف
 • بی نظم

برای آشنایی با ساختار مغز می توانید مقالات مختلف را مطالعه نمائید.

در ستایش غم

در ستایش غم

اما من با خودم می اندیشم که کاش شادی را در نیندازیم با غم. شادی، عدم غم نیست، شادی، کنار آمدن با غم است.دعوت کردن رسمی است از غم که بیاید با ما، باشد با ما، خودمانی شود، معاشرت کند، معرفی اش کنیم به دوستانمان: “دوستان، غمِ من؛ غمِ من، دوستان”. و بعد موسیقی گوش کنیم، بگوییم، برقصیم، بخندیم و بنوشیم به سلامتی ِ غم؛ این وفادارِ همیشگی. بعد ببریمش به خانه، بیاید با ما خیره شود در آینه، بخندد و مسواک بزند و برود جایش را بیندازد، آرام و نجیب شب بخیر بگوید. صبح هم که چشم باز می کنیم، یادمان بیاید تنها نیستیم و لبخند بزنیم. چون غم-و تنها غم-است که ما را تنها نمی گذارد.

حسین وحدانی

تصمیم یار

استنتاج فازی

چرا منطق فازی؟

سئوالی که ذهن اکثر محققان روش تحقیق کمی را به خود درگیر کرده است این است که چرا ما باید از استنتاج فازی یا منطق فازی در سیستم تصمیم یار استفاده نمائیم. تصمیم یار با استفاده از استنتاج فازی  برای مقابلهٔ مؤثر با پیچیدگی روزافزون و حل مسائل جدید استفاده می گردد. هدف اصلی آن ست که، رایانه‌ها بتوانند مسائل و مشکلات بسیار پیچیدهٔ علمی را با همان سهولت حل و فصل کنند که ذهن انسان قادر به ادراک و اخذ تصمیمات مناسب است.

در جهان واقعیات، بسیاری از مفاهیم را آدمی به صورت فازی درک می‌کند و به کار می‌بندد. به عنوان نمونه، هر چند کلمات و مفاهیمی همچون گرم، سرد و نظائر این‌ها به عدد خاص و دقیقی اشاره ندارند، اما ذهن انسان با سرعت همه را می‌فهمد. این، در حالی ست که ماشین فقط اعداد را می‌فهمد و اهل دقّت است. قوانین علمی گذشته در فیزیک نیوتونی بر اساس منطق قدیم استوار گردیده‌اند. در منطق قدیم فقط دو حالت داریم: سفید و سیاه. ولیکن امروزه سیستم تصمیم یار باعث شده است که به مسائل به شکل منطق فازی نگریسته شود.

متغیرهای کیفی و کمی

متغیرها در طبیعت یا در محاسبات بر دو نوعند. ارزش‌های کمی که می‌توان با یک عدد معین بیان نمود و ارزش‌های کیفی که براساس یک ویژگی بیان می‌شود. این دو ارزش قابل تبدیل‌اند. مثلاً در مورد قد افراد، اگر آن‌ها را با ارزش عددی اندازه‌گیری نماییم و حد آستانه ۱۸۰ سانتی‌متر برای بلندی قد مدنظر باشد، تمامی افراد زیر ۱۸۰ سانتی‌متر براساس منطق قدیم قد کوتاه‌اند. حتی اگر قد فرد ۱۷۹ سانتی‌متر باشد؛ ولی در مجموعه فازی هر یک از این صفات براساس تابع عضویت تعریف و بین صفر تا یک ارزشگذاری می‌شود.

از آن جا که ذهن ما با منطق دیگری کارهایش را انجام می‌دهد و تصمیماتش را اتّخاذ می‌کند، جهت شروع، ایجاد و ابداع منطق‌های تازه و چندارزشی مورد نیاز است که منطق فازی یکی از آن‌ها می‌باشد.

مطالعه مقالات حوزه ی استنتاج فازی و منطق فازی پیشنهاد می گردد.

جهت سفارش تحلیل استنتاج فازی با نرم افزار متلب پیام بدهید. (به برگه تماس با ما مراجعه شود)