مدیریت مبتنی بر عملکرد

مدیریت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی

مدیریت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی عنوان کارگاهی ست که در مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در تاریخ سی ام بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی برگزار گردید.

گزیده ایی از مباحث مطرح شده در این کارگاه ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می باشد.

اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان

چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم؟ ارزشیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیت های کارکنان از وظایف اصلی مدیران است. با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان زمینه پرورش آنها فراهم شده و آنها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیراثربخش خواهند داشت و این امر نه تنها کارآیی کارکنان را موجب خواهد شد، بلکه موجب اثربخشی سازمان نیز می گردد.

دلایل استفاده از ارزشیابی در مدیریت مبتنی بر عملکرد

 • تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا براساس اندازه گیری عملکرد کارکنان.
 • شناسایی افرادی که باید انتقال یابند، یا جابجا شوند.
 •  تعیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه داد.
 •  شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان.
 • شناسایی افرادی که قابلیت ارتقا در پست های مناسب را می توانند دارا باشند.
 •  شناخت قابلیت های کارکنان براساس مقررات و قوانین حکومتی.
 •  شناخت ویژگی های رفتاری و بلوغ افراد جهت تنظیم ارتباط بهینه.

در ادامه به منظور اینکه یک نظام ارزشیابی عملکرد صحیح و موثر داشته باشیم، مدیران و کارکنان باید از شغل خود اطلاعات جامع داشته باشند. از این رو اطلاعات شغلی باید آماده شده باشد و در اختیار شاغل قرار گیرد. این امر زمانی میسر است که سازمان از قبل، تجزیه و تحلیل شغل را انجام داده باشد در غیر این صورت ارزشیابی به صورت ذهنی و بر مبنای ارزیابی ویژگی شخصی کارکنان خواهد بود.

جهت اطلاع بیشتر از عملکرد مدیران و ارتباطات آنها به کتاب ارتباطات انسانی با رویکرد روابط انسانی نوشته محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.

ارتباطات سازمانی

ارتباطات و مهارت های سازمانی در سازمان های دولتی

ارتباطات و مهارت های سازمانی در سازمان های دولتی، هشتمین کارگاهی است که در مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی برگزار گردید.

برخی مباحث مطرح شده در کارگاه ارتباطات و مهارت های سازمانی به شرح ذیل می باشد.:

اهمیت برقراری ارتباط موثر

چرا مهارت برقراري ارتباط موثر، مهم است؟

 • ارتباط بعنوان مؤلفه هاي اصلي زندگي اجتماعي
 • ارتباط ، مهم ترين پيش بيني كننده هاي سلامت روابط بين فردي
 • ارتباط مؤثر به عنوان يكي از اصلي ترين قسمت هاي آموزش مهارتهاي زندگي

ارتباط غیرکلامی

سه ثانیه اول ارتباط را ارتباط غیر کلامی تشکیل می دهد. هر پیامی که به کمک ابزاری غیر از کلمات برای طرف مقابل ارسال می‌شود، یک پیام غیرکلامی است .

همچنین ارتباط غیر کلامی مربوط به حرکات سر و بدن هستند که قسمتی از اطلاعات را تشکیل می دهند.

 • راههای ارتباط غیرکلامی

یکی از راه های ارتباط غیرکلامی این است که اگر طرف مقابل، از زبان بدن شما تقلید کرد، یعنی روند مکالمه خوب است.حالت بدن و حرکات آن‌ها شبیه یکدیگر می‌شود.

وقتی دوست صمیمی شما پایش را روی پایش می‌اندازد، شما هم این کار را انجام می‌دهید.

باربالا فردریکسون می گوید وقتی ما با کسی احساس نزدیکی و صمیمیت می‌کنیم، حرکات او را تقلید می‌کنیم و بالعکس.

منشین با بدان که صحبت بد، گر چه تو پاکی ، تو را پلید کند

آفتابی بدین بزرگی را لکه ای ابر ناپدید کند

 • جهت اطلاع بیشتر از محتوا به کتاب ارتباطات انسانی با رویکرد روابط انسانی نوشته محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.
کارتیمی

کارتیمی و حل مسائل کاری در محیط درمانی

کارتیمی کارکنان و حل مسائل کاری در محیط درمانی در بیمارستان انکولوژی امام رضا در هفتم اردیبهشت 1399 توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی تشکیل شد.

از مباحث مطرح شده در کارگاه مراحل انجام کار تیمی می باشد که به شکل ذیل می باشد :

مرحله شكل‌گيري کارتیمی:  

 • در اين مرحله هنوز تيم، تيم نيست، فقط تجمعي از افراد مي‌باشد.
 • این مرحله با احساسات و هيجان زيادي همراه است.
 • از خوش بيني، آرمان‌گرايي، غرور، پيش‌بيني آينده تا ترس، شك و ترديد و نگراني را شامل مي‌شود.
 • ممكن است تيم به آساني سردرگم شود يا بر موضوعات خارج از حوزه مسؤوليت آن، بپردازد.
 • برخي از اعضاي تيم ممكن است به جاي كار روي وظايف، تلاش كنند هويت خود را در تيم تثبيت كنند.

مرحله بحراني کارتیمی :

 • اين مرحله مي‌تواند يك مرحله آزاردهنده باشد.
 • در اين مرحله اعضاي تيم مقدار كاري را كه در پيش دارند، مشخص مي‌كنند و ممكن است نسبت به چالش‌هاي آن واكنش منفي نشان دهند.
 • برخي از اعضاي تيم ممكن است برنامه خود را تحميل نمايند.
 • ممكن است بين اعضاي تيم عداوتهاي شخصي بروز نمايد.
 • معمولاً درباره عدم پيشرفت و اتلاف وقت اعضا بحث مي‌شود.

مرحله شکل ­گیری هنجارها :

 • تيم روشهاي كاري و قواعد خاص خود يا هنجارها را به وجود مي‌آورد و نقش هر يك از اعضاي خود را تعيين مي‌كند.
 • اگر قواعد كار تيمي به خوبي تعريف و درك شوند، تيم شاخص خوبي براي عملكرد درست در اختيار خواهد داشت.

مرحله عملکردی:

 • اعضا تفاوتها و روشهاي كاري خود را مشخص كرده‌اند.
 • مي‌توانند فرايند حل مشكل و ارتقاي فرايندها را آغاز كنند.
 • در اين مرحله يك تيم كاملاً بالغ به وجود مي‌آيد.
 • هم‌افزايي كار تيمي پاداشي به دنبال دارد و آن اين كه تيم، هويت مشخصي پيدا مي‌كند و نسبت به فرايند مورد استفاده احساس «مالكيت» مي‌كند.
 • جهت اطلاع بیشتر از محتوا به کتاب ارتباطات انسانی با رویکرد روابط انسانی نوشته محبوبه منتظرعطایی مراجعه نمائید.