article

بمناسبت روز معلم

و اما دانایی ، توانایی ست به بهانه ی بزرگداشت روز معلم، به قول مولاناجان، خاتم ملک سلیمان ست علم، جمله عالم ، صورت و جان است علم. سرفرودم به همه ی آن اساتیدی که برایم میراث فرهنگ بودند و علم و هنر. همه ی آن کسانی که در محضرشان آموختم الفبای زنــــــدگی را. صبر […]