تفاوت مغزها

شما راست مغز هستید یا چپ مغز؟

در این پست می خواهیم به تفاوت مغزها اشاره کنیم. مغز ارگان حیاتی سیستم عصبی مرکزی است. این ارگان پیچیده متشکل از میلیاردها نورون به هم پیوسته است. شناخت از تفاوت مغزها در روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دو نیمه جانبی مغز که به عنوان نیمکره چپ و نیمکره راست نیز شناخته می‌شوند دارای سلول‌های عصبی هستند که برای عملکردهای مختلف بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. نیمکره چپ مغز وظیفه شناختی مانند گفتار و زبان را بر عهده دارد. نیمکره راست مغز بیشتر روی خلاقیت و تشخیص چهره کار می‌کند. اگرچه عملکردهای مغز بر اساس نیمکره‌های آن تقسیم می‌شوند و حتی عملکردهای خاصی نیز برای اجرای آن‌ها لازم است، اما باز هم هر عملکرد به کل مغز نیاز دارد. اگرچه جنبه تحلیلی برخی از انواع شخصیت‌ها نسبت به جنبه هنری آن‌ها بیشتر است، اما در هر صورت مغز بصورت كلی استفاده می‌شود. بسیاری از افراد، ممکن است همزمان هم منطقی و هم خلاق باشند.

فرد یا می‌تواند راست مغز باشد یا چپ مغز. یعنی یک طرف مغز غالب است. افراد چپ مغز از نظر ماهیت روشمند و تحلیلی هستند. افراد راست مغز خلاق و هنری هستند. نظریه چپ مغز و راست مغز در دهه 1960 توسط یک روانشناس به نام راجر دبلیو اسپری مطرح شد. در ذیل ویژگی های مربوط به افراد چپ مغز و راست مغز آمده است.

1-ویژگی های مربوط به افراد چپ مغز

این نوع از مغز یک مغز تحلیلی می باشد . افراد چپ مغز عموماً هدفمند ، منظم و دارای فکر انتقادی هستند و ویژگی های زیر در ذهن آن ها وجود خواهد داشت:

 • درک مطلب و زبان بسیار قدرتمند
 • پرحرف
 • قدرت سازماندهی
 • منظم
 • تحلیلی
 • با استعداد
 • خلاق
 • مستعد در یادگیری زبان

2- ویژگی های افراد راست مغز

افراد راست مغز جزء افرادی هستند که خلاقیت بالایی دارند . الگو های فکری در آن ها به احساسات وابسته است. این افراد انسان های خوب و فیلسوفی هستند. بعضی از ویژگی های کلیدی این افراد شامل موارد زیر است:

 • دیداری
 • رک
 • هنری
 • تصمیمات ناگهانی
 • شهودی
 • خیال باف
 • بی نظم

برای آشنایی با ساختار مغز می توانید مقالات مختلف را مطالعه نمائید.

در ستایش غم

در ستایش غم

اما من با خودم می اندیشم که کاش شادی را در نیندازیم با غم. شادی، عدم غم نیست، شادی، کنار آمدن با غم است.دعوت کردن رسمی است از غم که بیاید با ما، باشد با ما، خودمانی شود، معاشرت کند، معرفی اش کنیم به دوستانمان: “دوستان، غمِ من؛ غمِ من، دوستان”. و بعد موسیقی گوش کنیم، بگوییم، برقصیم، بخندیم و بنوشیم به سلامتی ِ غم؛ این وفادارِ همیشگی. بعد ببریمش به خانه، بیاید با ما خیره شود در آینه، بخندد و مسواک بزند و برود جایش را بیندازد، آرام و نجیب شب بخیر بگوید. صبح هم که چشم باز می کنیم، یادمان بیاید تنها نیستیم و لبخند بزنیم. چون غم-و تنها غم-است که ما را تنها نمی گذارد.

حسین وحدانی

روش تحقیق کیفی

پدیدارشناسی روش تحقیق کیفی محبوب محققان

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی نوعی روش تحقیق کیفی است که معادل لاتین فنومنولوژی به معنای شناخت است.

این تفکر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط ادموند هوسرل مطرح شده است.

هدف روش تحقیق پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چطور پدیده انسانی در آگاهی و در شناخت تجربه می شود.

فنومولوژی نوعی روش تحقیق کیفی محسوب می شود چرا که با استفاده از مصاحبه عمیق، به دنبال این امر است که چگونه افراد معانی را برای پدیده های مختلف ایجاد می نمایند .

نکته کلیدی در این نوع روش تحقیق کیفی درگیری فرد در ایجاد معنا برای پدیده های اطراف خود است. زیرا فرد از نظر این روش جهان را با و از طریق دیگران تجربه می کند .

هدف فنومنولوژی، توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی است که درزندگی واقع شده اند .

استرابرت و کارپنتر (2003) فنومنولوژی را عملی می دانند که هدف آن توصیف پدیده های خاص یا ظاهر چیزها یا تجربیات زندگی است.

کانون توجه فنومنولوژی تجریبات زندگی است. زیرا این تجربیات هستند که معنای هر پدیده را برای فرد می سازند. به فرد می گویند که چه چیز در زندگی او و نزد وی حقیقی است .

این نوع از روش تحقیق به دنبال نشان دادن جزئیات پدیده های مورد بررسی است تا پدیده را به نحوی که توسط فاعلان اجتماعی درک می شوند، نشان دهد .

فنومنولوژی سیستمی از تفسیر است که به ما کمک می کند تا خود و نیز روابط خود را با دیگران را درک کنیم.

فنومنولوژیستها معتقدند که جهان عرصه ادراکات ماست . این ادراکات اساس عمل ما را تشکیل می دهند.

پکیج آموزشی پدیدارشناسی (در حال آماده سازی)

سرفصل این دوره آموزشی:

-تعربف روش پدیدارشناسی و انواع آن

-تفاوت با روش های مشابه (روش تحلیل گفتمان و روش گراندد تئوری)

-مراحل اجرایی شامل:

-نحوه نوشتن عنوان در پدیدارشناسی

-تنظیم هدف کلی، اهداف جزیی و سوالات پژوهش

-جامعه و روش نمونه گیری

-ابزار و تنظیم سوالات مصاحبه

-روش تحلیل داده ها (روش ومن-روش اسمیت-روش کلایزی)

-نحوه نوشتن یافته ها

-نحوه بررسی اعتبار داده ها

-ملاحظات اخلاقی

جهت اطلاع بیشتر به مقالات حوزه ی پدیدارشناسی مراجعه فرمائید

برای مطالعه بیشتر به پستهای قبلی دکتر محبوبه منتظرعطایی در خصوص روش تحقیق در همین سایت مراجعه نمائید.