article

تفاوت مغزها

شما راست مغز هستید یا چپ مغز؟ در این پست می خواهیم به تفاوت مغزها اشاره کنیم. مغز ارگان حیاتی سیستم عصبی مرکزی است. این ارگان پیچیده متشکل از میلیاردها نورون به هم پیوسته است. شناخت از تفاوت مغزها در روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. دو نیمه جانبی مغز که به عنوان نیمکره چپ […]

article

در ستایش غم

اما من با خودم می اندیشم که کاش شادی را در نیندازیم با غم. شادی، عدم غم نیست، شادی، کنار آمدن با غم است.دعوت کردن رسمی است از غم که بیاید با ما، باشد با ما، خودمانی شود، معاشرت کند، معرفی اش کنیم به دوستانمان: “دوستان، غمِ من؛ غمِ من، دوستان”. و بعد موسیقی گوش […]

article

پدیدارشناسی روش تحقیق کیفی محبوب محققان

پدیدارشناسی پدیدارشناسی نوعی روش تحقیق کیفی است که معادل لاتین فنومنولوژی به معنای شناخت است. این تفکر در نیمه ی دوم قرن نوزدهم توسط ادموند هوسرل مطرح شده است. هدف روش تحقیق پدیدارشناسانه، مطالعه این امر است که چطور پدیده انسانی در آگاهی و در شناخت تجربه می شود. فنومولوژی نوعی روش تحقیق کیفی محسوب […]

article

روش تحقیق کمی و کیفی

کتاب روش تحقیق کمی و کیفی، تالیف آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم دکتر محبوبه منتظرعطایی توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، به چاپ دوم رسید. در پیشگفتار این کتاب می خوانیم که امروزه علم را مترادف پژوهش مي دانند و آن را رويكردي منظم براي حل مسائل تعريف مي كنند. اگر تحقيق را […]

article

تأثیر هوش اجتماعی و مدیریت دانش بر سازمان های یاددهنده

هوش اجتماعی و مدیریت دانش هوش اجتماعی و مدیریت دانش توسط آقای دکتر حمید رضایی فر و خانم محبوبه منتظرعطایی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله ی مذکور به زبان انگلیسی در هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد به چاپ رسیده است. نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و […]

article

مدیریت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی

مدیریت مبتنی بر عملکرد در سازمان های دولتی عنوان کارگاهی ست که در مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در تاریخ سی ام بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی برگزار گردید. گزیده ایی از مباحث مطرح شده در این کارگاه ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می باشد. اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان چرا نیازمند […]

article

ارتباطات و مهارت های سازمانی در سازمان های دولتی

ارتباطات و مهارت های سازمانی در سازمان های دولتی، هشتمین کارگاهی است که در مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در شانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی برگزار گردید. برخی مباحث مطرح شده در کارگاه ارتباطات و مهارت های سازمانی به شرح ذیل می باشد.: اهمیت برقراری ارتباط موثر چرا مهارت برقراري […]

article

کارتیمی و حل مسائل کاری در محیط درمانی

کارتیمی کارکنان و حل مسائل کاری در محیط درمانی در بیمارستان انکولوژی امام رضا در هفتم اردیبهشت 1399 توسط دکتر محبوبه منتظرعطایی تشکیل شد. از مباحث مطرح شده در کارگاه مراحل انجام کار تیمی می باشد که به شکل ذیل می باشد : مرحله شكل‌گيري کارتیمی:   در اين مرحله هنوز تيم، تيم نيست، فقط […]

article

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

باید بلند شویم و بایستیم، این دنیا ارزش متوقف شدن و غصه خوردن ندارد. باید حالمان را خوب کنیم، نفسی عمیق بکشیم، سرمان را بالا بگیریم و دوباره بــرای هدف‌ها و مقصدهامان بجنگیم. زندگی دریاست و ما میان پیچ و تاب آن شناوریم و ناگزیریم که تحت هر شرایط دست و پایی بزنیم و امیدوار […]

article

نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری (محبوبه منتظرعطایی)

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل 181 آژانس گردشگری در مشهد می باشد. نمونه بر اساس جدول مورگان 121 آژانس گردشگری است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه […]